PEDAGOGOEN LANA

Nik lan honetan taula bidez txertatu ditut hainbat korronte pedagogogiko zein pedagogoen berdintasun eta ezberdintasunak. Bestalde, gaur egungoari begira parrafo batean txertatu dut.
          BERDINTASUNAK
Paradigma ekologikoa

-Naturarekin bat.
Independientea.
-Errealista.
-Kritikotasuna.
-Irizpide kolektibista.

HAMMILTON:
-Elkareragina

IRAKASLEA:
-Kritikoa


IKASLEA:
-Aktiboa
-Motibatua
Pedagogogia kritikoa

Kritikotasuna
Gizarte aldaketak

FREIRE:
Aldaketa soziala
Autonomia
Askatasuna

HABERMAS:
Pentsamendu independientea

GIROUX:
Justizia soziala

IRAKASLEA:
Haurren
interesa
Kritikoa

IKASLEA:
Aktiboa
Kritikoa
Paradigma konduktista

-Objetiboa
-Pragmatismoa

IRAKASLEA:
-Okerra eta zuzeneko irizpideak erabili

-Sari eta Zigorraren irirzpidea

Paradigma Konstruktibista

-Kooperatiboa
-Kolaboratiboa
-Objetiboa

PIAGET:
-Oreka

VYGOTSKI:
-Teoria sozialak

IRAKASLEA:
-Oreka sustatu
-Dinamizatzailea

IKASLEA:
-Aktiboa
-Autonomoa
Celestine Freinet

-Esperimentazioa
-Saria eta zigorraren irizpidea

IRAKASLEA:
-Kooperatiboa
Ovide Decroly

-Motibazioa
-Irakasgaiak EZ
-Esperimentazioa
-Behaketak
-Naturarekin bat
-Paidozentrismoa

IRAKASLEA:
-Pragmatikoa
IKASLEA:
-Esperimentala
Emakume Pedagogoak

AGGAZI AHIZPAK:
-Askatasuna
-Tradizioa ez
-Paidozentrismoa

M.DE MAEZTU:
-Naturarekin bat
-Irakasgaiak EZ
Eskola alternatiboak (Alexander Neill)

-Askatasuna
-Kritikotasuna

EZBERDINTASUNAK


Paradigma ekologikoa

-Trukea
-Zientifikoa
-Sistema integrala
-Diziplinartekoa
-Soziokulturula

IRAKASLEA:
-Teknikoa

IKASLEA:
-Interesatua
-Segurua
Pedagogia Kritikoa

-Teoria+Praktika

HABERMAS:
-Diskurtsoaren etika

GIROUX:
-Demokrazia

IRAKASLEA:
-Gogoetatsua

IKASLEA:
-Pentsamendu aldakorra
Paradigma Konduktista

-Introspekzioa
-Animaliekin esperimentuak

IKASLEA:
-Pasiboa

Paradigma Konstruktibista

AUSUBEL:
-Ikaskuntza esanguratsua
BRUNNER:
-Aurkikuntza

IRAKASLEA:
-Animatua
-Errespetua zaio

IKASLEA:
-Konprometitua

Celestine Freinet

-Herri eskolak
-Doktrina+Praktika
-Jokuari ez
-Langilea klasea 
-Ikus-entzunekoa
-Haurra=Heldua


Ovide Decroly

-Gai bakoitza ikasteko modu bat
-Interesgunea
-Intelektuala
-Sentsoriala
-Morala

IRAKASLEA:
-Talde hetereogeneoak

IKASLEA:
-Jokoaren bidez gauzatzen dituzte lanak


Emakume Pedagogoak

CONCEPCIƓN:
-Zientzia moralak

AGGAZI AHIZPAK:
-Higienea
-Osasuna
-Hizkuntza
-Improbisazioa

M.DE MAEZTU:
-Koeziketa
-Erlijio askatasuna
Eskola Alternatiboak (Alexander Neill)

-Sexualitatea
-Autogobernua
-Zoriontasuna
-Errepresioa Ez
-Gelako klimari garrantzia
GAUR EGUNGO EGOERA:

Gaur egun, metodologia hauek aplikatzeko garaian, uste dut kontuan hartu behar ditugula denok dituzten ezaugarri orokorrak: Hezkuntza tradizionala alde batera utzi, material berriaren egitura berrantolatu eta hezkuntza askeari konfidantza eman.

Bestalde, orkorrean ezaugarriak nahiko berdintsuak izan arren, badaude Paradigma konduktista bezelako korronte pedagogikoak, hezkuntza tradizionalaren hainbat gauza mantentzen dituztena; adibidez irakaslea autoritate bezala hartzea edota zigor eta sariaren metodoaz baliatzea.

Iruzkinak

Blog honetako argitalpen ezagunak

Kurtsoari amaiera jartzen....

KONDUKTISMOA